Karjäär


Ahto Oja
Tegevjuht (CV)

Keskkonnakaitse, strateegilise planeerimise ja taastuvenergia ekspert (spetsialiseerumisega bioenergia lahendustele biogaasi ja biometaani valdkonnas). Ahto omab Helsingi Ülikoolist omandatud magistrikraadi (M.Sc) keskkonnakaitse erialal

Tauno Trink
Tartu osakonna juht (CV)


Metaankütuste valdkonna ekspert spetsialiseerumisega biometaani, surugaasi, LNG ja bio-LNG lahendustele. Tauno on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinseneriõpe keskkonnatehnika õppekava omades tehnikateaduse magistrikraadi (M.Sc)