E-Mobility Works

Euroopa omavalitsustes ning ettevõtetes elektromobiilsuse integreerimise projekt on koostatud Euroopa Komisjoni programmi Euroopa Intelligentne Energia (IEE) raames ning seda viivad üheaegselt läbi 9 erinevat Euroopa Liidu liikmesriiki. Projekti Eesti poolseks koostööpartneriks on ettevõte OÜ Mõnus Minek ning osalevateks omavalitsusteks Tartu ning Rakvere linn.

Projekti eesmärk on elektromobiilsuse juurutamine Euroopa omavalitsustes ning nendes asuvates ettevõtetes. Täpsemalt on tegu suuremahulise e-sõidukite kasutusele võtmisega, kasutades kütuseks taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat. Elektromobiilsuse projekti rahastajaks on 75% ulatuses Euroopa Intelligentse Energia programm (IEE). Projekti käivitumisel võib Euroopa teedel näha rohkem kui 260 uut e-sõiduvahendit – kõikide eelduste kohaselt kasvab sõidukite arv 2020. aastaks üle kahekümne korra.

Elektromobiilsuse projekti raames alustavad e-mobiilsuse juurutamist vähemalt 27 omavalitsust ning rohkem kui 100 ettevõtet üle terve Euroopa. Projekti integreerimise käigus saavad omavalitsused ning ettevõtted selge ülevaate väljavahetamist vajavate sõidukite üle.

E-sõidukite eelised:

  • Tavasõidukist energiatõhusamad (tavaautode puhul kasutegur 20-30%, e-sõidukitel 80-85%)
  • Võimalik varustada erinevat tüüpi taastuvatest energiaallikatest toodetud energiaga
  • Puhtam välisõhk (kasutades taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat, tekib vähem kasvuhoonegaase)
  • Madalad hoolduskulud
  • Väga madal müratase

Kaasaaegsed e-sõidukid on väga kõrge tehnilise ja esteetilise kvaliteediga. Autotööstused pakuvad erinevat tüüpi e-sõidukeid, mille valiku saab teha vastavalt vajadusele ning otstarbele (e-jalgratas, e-roller, e-auto, e-veoauto).

E-sõidukid ei ole lõpptarbija jaoks kuigi atraktiivsed, nende kasutamise võtavad ette vähesed entusiastid. Siiski tasub mainida, et e-sõidukid on tõsiseltvõetavad ning kasutoovad alternatiivid, mida saavad edukalt kasutada oma töös väiksemaid otsi sõitvad ettevõtete ning omavalitsuste töötajad. Antud juhtudel on e-sõidukite poolt seatavad piirangud väheolulised – keskmise päevase läbisõidu, mis jääb 50-80km juurde, saab läbida ilma päeva jooksul sõidukit laadimata. Laadimise võib jätta öö peale, kui sõidukit kasutada vaja ei ole.

Paljud ettevõtjad ei ole teadlikud e-sõidukite sobivusest nende igapäevaste liikumiste abistamisel, kuna informatsiooni selle kohta on vähe. Samuti võib jääda e-sõidukite kasutamine laadimisjaamade vähesuse taha. Elektromobiilsuse projekt aitab nendest takistustest üle saada, juurutades e-mobiilsuse teenuse erinevatesse omavalitsustesse ning ettevõtetesse. Juurutuse käigus aidatakse eelnevalt nimetatud koostööpartneritel korraldada ka e-mobiilsust tutvustavaid üritusi, koostada vajalikke hankeid, mobiilsuse korralduslikke reegleid ning installeerida laadimisjaamu. E-mobiilsus on kombineeritud taastuvenergial põhinevate süsteemidega ning projekti raames ehitatud laadimisjaamad kooskõlas Euroopa puhta kütuse strateegiaga (European Clean Fuel Strategy).

E-mobiilsuse projektist saavad kasu kõik osa võtvad omavalitsused ning ettevõtted, jälgides läbi spetsiaalse võrgustiku teiste koostööpartnerite tegevust – saab näha, kui edukalt teistel partneritel juurutusprotsess edeneb, jagatakse saadud kogemusi ning õpitakse juba tehtud vigadest. Kogu vajalik informatsioon tehakse projekti käigus avalikuks ka teistele Euroopa omavalitsustele ning ettevõtetele. Omavalitsuste ning ettevõtete juhid koolitatakse välja nii, et nad suudavad ka oma tuleviku liikumisi juhtida jätkusuutlikult.

Projektiga seotud tegevused aitavad ka avalikkusel näha e-mobiilsust positiivsemalt – nähakse, et e-sõidukite kasutamine on väga mõistlik, antud tehnoloogia toimib hästi ning võib ka parandada inimeste elukvaliteeti. Kuna projekt viiakse samal ajal läbi erinevates Euroopa riikides, on inimestel võimalik jälgida ka teiste riikide e-mobiilset arengut ning näha, et me ei ole ainsad, kes transpordiga seotud probleeme lahendada üritavad. Elektromobiilsuse projekti ettevalmistusperioodi on kaasatud väliseksperdid üle terve Euroopa, et kindlustada parim võimalik ühine alus projektile. Samuti on projekti kaasatud omavalitsused ning ettevõtted, mis on juba edukalt e-mobiilsuse integreerinud.

Antud projekt on abivahend omavalitsustes otsuste ning hangete elluviimisel ettenähtud sõiduvahendite väljavahetamiseks. Selle raames analüüsitakse infot omavalitsuse olemasoleva sõidukipargi, töötajate liikuvuse ning infrastruktuuri kohta. Projekti käigus pannakse paika omavalitsuste e-mobiilsuse eesmärgid aastani 2020. Suuremateks sihtideks on e-sõidukite arvu kasv, vähenenud CO2 kogus, sihtgruppide teadlikkuse suurendamine, taastuvenergia kasutamine e-mobiilsuses. Kindlasti tuleb antud projekti tegevuskava kooskõlastada juba olemasolevate omavalitsuse strateegiatega. Lõplik tegevusplaan tehakse avalikuks projekti veebileheküljel, omavalitsuse ajalehes või mõnel muul andmete edastamisvahendil. Projekti ametlik koduleht http://hyer.eu/emobility-works/

UUDIS:
8.oktoobril leidis Tartus aset Emobility Works projekti esimene riiklik seminar. Seminaril oli juttu elektriautode ja muude elektrisõidukite kasutajakogemustest ja nende tulevikust Eesti teedel. Esinejaid oli kokku 8 nii omavalitsustest, ELMO-st, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning ettevõtetest, mis tegelevad erinevate elektrisõidukite rentimise ja tootmisega. Vahepausil oli võimalik tutvuda ja testsõite teha mitmete e-sõidukitega. Ettekannete hulgas tutvustati ühtlasi projekti ühte olulisemat eesmärki partneromavalitsuste jaoks, kus projekti tulemusena on töötatakse välja omavalitsusele tegevusplaan transpordi keskkonnasõbralikumaks muutmisel läbi erinevate elektrisõidukite kasutamise ja edendamise. Samal ajal kooskõlastades antud projekti tegevuskava juba olemasolevate omavalitsuse strateegiate ja arengukava dokumentidega. Vaata allpool asuvat pildigaleriid:

 

13-15.10.2014 | E-MOBILITY WORKS projekti õppereis Berliinis