Säästvad energia ja elukeskkonna süsteemid
Säästvad energia ja elukeskkonna süsteemid

Kontakt

Ahto Oja
Tegevjuht

Keskkonnakaitse, strateegilise planeerimise ja taastuvenergia ekspert (spetsialiseerumisega bioenergia lahendustele biogaasi ja biometaani valdkonnas). Ahto omab Helsingi Ülikoolist omandatud magistrikraadi (M.Sc) keskkonnakaitse erialal.

CV

Tauno Trink
Tartu osakonna juht

Metaankütuste valdkonna ekspert spetsialiseerumisega biometaani, surugaasi, LNG ja bio-LNG lahendustele. Tauno on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinseneriõpe keskkonnatehnika õppekava omades tehnikateaduse magistrikraadi (M.Sc).

CV